Tuesday, 1 March 2016

8. saksakeelne e-konkurss "E-õppemängud vendade Grimmide muinasjuttude ainetel" / „e-Lernspiele zu Grimms Märchen"

1. märtsist algab 8. saksakeelne e-konkurss, mis on sel korral pühendatud vendadele Grimmidele ja nende imelistele muinasjuttudele. E-konkurss toimub ESÕS-i juhatuse IT-grupi eestvedamisel Saksa Kevade 2016 raames ja auhindadega toetab traditsiooniliselt HITSA.
Konkursi pealkiri kõlab eesti keeles "E-õppemängud vendade Grimmide muinasjuttude ainetel".
Konkursitööna oodatakse e-õppemänge nii üksikvõistlejatelt kui ka väikestelt gruppidelt (2-3 õpilast). Võistlustöid hindab žürii kolmes vanuseastmes: 6.-7. klass, 8.-9. klass ja gümnaasiumiastmes.
Võistlustööde veebiaadresside ja võistlejate andmete (nimi, klass, kool, juhendaja-õpetaja) esitamise tähtaeg on 1. mai 2016.

Saksa keel on cool 2016

Saksa keel on cool 2016

1.03-1.05.2016
15 küsimust saksa keele ja kultuuri kohta
Eestikeelne Saksamaad ja saksa keelt tutvustav veebiviktoriin 4.-5.klasside õpilastele.